top of page
Ukrajina.jpg

Pomáháme Ukrajině

Ukrajinské děti v Libeň Monsters

 

Na našich příměstských táborech, které pořádáme v letních měsících, každoročně nabízíme několik míst zdarma pro děti z rodin, které si je nemohou dovolit. Spolupracujeme s různými neziskovými organizacemi, které umí tuto možnost nabídnout dál a zacílit je na skutečně potřebné, obvykle tak přijímáme děti například z azylových domů či z Klokánku.

V roce 2022 jsme se rozhodli poskytnout v jedné z našich školek místa zdarma pro děti z ukrajinských rodin, které byly nuceny uprchnout před válkou a podařilo se jim získat zázemí v České republice. Spolupracovali jsme s organizaci Meteor pro Ukrajinu, který dokázal nabídku zprostředkovat rodinám z ubytovny Meteor Praha a pomoci i s komunikací praktických náležitostí.

Díky finančnímu přispění z grantu na volnočasové aktivity od Městské části Praha 8 se podařilo takto poskytnout celkem 15 míst našich táborech v různých termínech. Pro hladký průběh projektu byla nedocenitelná pomoc dobrovolnice Diany z Ukrajiny, kterou jsme mohli přijmout a poskytnout jí nový domov díky projektu Evropský sbor solidarity. Díky Dianě jsme nemuseli překonávat jazykovou bariéru a ukrajinské děti se u nás cítily dobře, stejně tak jako i jejich rodiče.

V roce 2023 v létě pokračujeme i bez finančního přispění ve spolupráci s organizací Meteor pro Ukrajinu a z vlastních zdrojů vyčleňujeme 10 míst na příměstských táborech pro ukrajinské děti, ubytované v této organizaci.

 
 
 
 
Přijímání dobrovolníků z Ukrajiny

Dlouhodobě se zapojujeme do různých mezinárodních programů. Jedním z nich je také Evropský sbor solidarity, díky kterému se nám pravidelně daří získávat financování pobytu evropských dobrovolníků u nás ve školkách i družině. Ihned po propuknutí války na Ukrajině jsme se rozhodli vždy jedno z možných míst v projektu zacílit na pomoc mladým lidem z Ukrajiny. V březnu 2022 se nám takto povedlo rychle poskytnout nový domov a zázemí naší organizace Dianě, která byla nucena se evakuovat před ruskou okupací z Irpině. Mohla u nás pak působit až do září 2023, kdy se vrátila za rodinou do v tu chvíli bezpečnější části Ukrajiny a pokračovala tam v přerušeném studiu. V následujícím školním roce 2022/23 jsme poskytli stejnou možnost Tetianě a Oleně, v roce 2023/24 Yelizavetě. Všechny u nás získaly domov i profesní uplatnění. Více o těchto projektech zde.

 
Ukrajinská odpoledne v Libeň Monsters

Na jaře 2022 jsme ve spolupráci s naší ukrajinskou dobrovolnicí Dianou a také organizací Meteor pro Ukrajinu měli v naší školce Libeň Monsters jednou týdně odpoledne otevřené dveře pro ukrajinské rodiny, které byly nucené uprchnout před válkou a zázemí našli v České republice. Zázemí školky se tak stalo otevřenou hernou pro děti, zatímco jejich rodiče (převážně maminky a babičky) se mohly v klidu posadit u nás na dvorku, dát si kávu nebo čaj a třeba se i poradit o různých aspektech svého pobytu u nás. Dali jsme jim také možnost jim děti u nás ve školce pohlídat a ony si mohly mezitím něco zařídit, nebo prostě jen mít na chvíli čas samy pro sebe. Učitelé na tento projekt rádi věnovali dobrovolně svůj čas nad rámec svých pracovních povinností.

logo8.jfif
meteor.jpg
Libeň-MONSTERS_silueta.jpg
bottom of page