top of page
f66cc0b3-e164-429d-8606-a518f77790ac.jpg

Anglická družina

 

Odpolední program pro děti mladšího školního věku

Koncept

 

Anglická družina je odpolední program pro děti mladšího školního věku, vedený výhradně v angličtině. Nejedná se o běžný kroužek angličtiny, ale o skutečný a pravidelný pobyt v anglicko-jazyčném prostředí v delším časovém rámci celého odpoledne, kdy děti zdokonalují svou angličtinu přirozenou cestou během řízených činností i volné hry. V duchu konceptu naší outdoorové výuky je vždy součástí programu družiny i čas strávený venku, a to za každého počasí.

Projekt anglické družiny vzešel z poptávky rodičů dětí odcházejících z našich anglických outdoorových školek do běžných základních škol a z obavy, že se jejich znalost angličtiny bude vytrácet. Primárně je určena dětem, které se již anglicky alespoň na základní úrovni dorozumí a mohou se tak bez obav účastnit anglicko-jazyčného programu. (například vyšly z anglické školky, vrátily se ze zahraničí, učí se angličtinu na základní škole minimálně jeden rok...). Družina je otevřena také dětem bilingvním či rodilým mluvčím, kterým chybí kontakt s vrstevníky v angličtině a v družině mohou trávit odpoledne v pro ně přirozeném jazykovém prostředí.

V družině spolu komunikujeme výhradně anglicky, každý podle svých znalostí a schopností, podle toho upravujeme i styl výuky a výběr her a aktivit. Malé skupinky maximálně šesti dětí na jednoho učitele zaručí individuální přístup tak, aby každé dítě mohlo potenciál pobytu v anglické družině využít naplno. Angličtinu se učíme přirozenou cestou skrze naslouchání, komunikaci, při společné hře a práci na projektech, nikoli frontální výukou či testováním naučeného.

Praktické informace

Anglickou družinu nabízíme od pondělí do čtvrtka v odpoledních hodinách (14:00 - 16:30).

Je možné zvolit jedno odpoledne v týdnu, nebo se účastnit více dní.

Zázemí anglické družiny máme na adrese Na Hrázi 11 v Praze 8 - Libni, v těsné blízkosti metra Palmovka.

Družina se vypisuje a hradí pololetně, cena je 4900 Kč / pololetí (za 1 odpoledne v týdnu).

Při docházce sourozenců nebo docházce na více odpolední v týdnu nabízíme slevu na 4500 Kč / pololetí.

Vyplněné přihlášky posílejte prostřednictvím e-mailu na  barbora@all4kids.fun, jakékoli dotazy můžete směřovat na stejný e-mail či telefonicky na 770 138 793. Před nástupem doporučujeme si pročíst také provozní řád.

Aktuálně pro první pololetí 2023/24 přijímáme přihlášky, zahajujeme v týdnu od 25.9.2023.

Skupinky otevíráme od počtu 4 dětí - již máme potvrzeno pondělí, úterý a středu.

bottom of page