top of page

Anglické outdoorové školky

 

Vyšehrad Monsters a Libeň Monsters jsou outdoorové školky, zřízené neziskovým spolkem, nezapsané do rejstříku škol a fungující na bázi předškolního klubu s celodenním celotýdenním programem v angličtině, založeným na RVP MŠMT pro předškolní vzdělávání, zcela tedy odpovídající požadavkům pro následný zápis na jakoukoli základní školu. Navíc je ovšem unikátní alternativou k nabídce mateřských školek s koncepcí založenou na čtyřech základních principech:

"OUTDOOR" - maximální pobyt venku za každého počasí

"URBAN" - důraz na město jako přirozené prostředí pražských dětí

"ENGLISH" - program v angličtině s mezinárodním týmem učitelů

"COMMUNITY" - individuální přístup s malou věkově smíšenou skupinou

Vyšehrad-MONSTERS_silueta.jpg
Libeň-MONSTERS_silueta.jpg
Koncept
Outdoor Monsters

 

Navazujeme v mnoha ohledech na lesní mateřské školy a kluby, které jsou stále vyhledávanější alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání. Kladou důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody (více na www.lesnims.cz). Učení venku má pozitivní vliv na všestranný rozvoj dětí, na tvůrčí myšlení, utváření vztahu k přírodě i lepší tělesnou odolnost. Za tímto účelem jsme se rozhodli využít prostředí parků, ve kterých je pro pražské děti zcela přirozené se pohybovat. Klub má samozřejmě své zázemí, kde se děti ráno schází a odpoledne se opět setkávají s rodiči, které je pro ně místem odpočinku a také úkrytem v případě nepříznivého počasí. K tomuto účelu využíváme samostatný prostorný dům ve vnitrobloku. Kromě pobytu v blízkém okolí pravidelně vyjíždíme i na výlety do "divočejší" přírody. Nedílnou součástí výuky je ekologická výchova, která se odráží i v běžném provozu klubu s minimální zátěží pro životní prostředí.

Urban Monsters

 

Pro pražské děti je při pobytu venku zcela přirozené se pohybovat v prostředí velkoměsta. Věříme proto, že stejně jako je pro ně důležité se učit v přírodě a od přírody, je pro ně důležité také poznávat zákonitosti života ve městě a učit se tomuto prostředí rozumět a těžit z něj. Součástí našeho programu jsou tedy procházky po městě, povídání o architektuře, exkurze do technických památek, cestování hromadnou dopravou, návštěvy divadel/výstav/knihoven. Konkrétně naše aktivity v tomto směru vychází i z toho, co děti v jejich okolí zajímá a co je baví.

English Monsters

 

Celodenní pobyt v anglicko-jazyčném prostředí seznamuje děti s angličtinou hravou a přirozenou formou. Díky dlouholetým zkušenostem a znalostem našich pedagogů víme, že anglické prostředí dětem poznávání a osvojování si cizího jazyka velkou měrou usnadňuje. V předškolním věku je pro děti mimořádně snadné si cizí jazyk osvojit a do dalšího života jim pak tato schopnost zvláště v dnešní globalizované době přináší ohromné výhody. Možnost a hlavně potřebu dětí mluvit anglicky podtrhuje mezinárodní charakter našeho týmu. Přestože je výuka koncipována jako anglická, s dětmi pracuje také český pedagog (u kterého je samozřejmostí výborná angličtina), který jim pomůže v začátcích či v nenadálých situacích, kdy je potřeba se s dítětem domluvit jeho mateřským jazykem.

Community Monsters

Náš klub je záměrně koncipován jako nízkokapacitní, skupinku osmnácti dětí provází tři učitelé. Skupinka dětí je věkově smíšená. Děti od 2 do 6 let jsou vzdělávány společně bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti a učební předpoklady, které jsou námi vnímány jako příležitost vzájemného obohacení, spíše než jako omezení. Velký důraz je kladen na individuální přístup ke každému dítěti, mezi dítětem a učitelem je vytvářen vztah vzájemné důvěry i inspirace. Velmi důležitá je pro nás také komunikace s rodiči, protože je třeba, abychom nalezli vzájemné porozumění ohledně toho, co je pro děti nejlepší. 

Harmonogram dne

8:00 - 9:00        Příchod dětí, volná hra v zázemí

9:00 - 12:00      Dopolední program se svačinou

12:00 - 12:30    Oběd

12:30 - 14:00    Polední klid, spánek nebo klidová činnost v zázemí

14:00 - 16:30    Odpolední program zahrnující předškolní přípravu a svačinu

15:00 - 15:30    Vyzvedávání dětí mladších 3 let

16:30 - 17:00    Vyzvedávání dětí

Ven chodíme denně, za každého počasí, dopoledne i odpoledne. Pravidelně vyrážíme i na delší výlety.

V případě mimořádně nepříznivých podmínek může být program samozřejmě upraven. 

V rámci našeho výukového programu děláme pohybové aktivity, učíme se různé sporty, cvičíme jógu pro děti, kreslíme, malujeme, modelujeme, vystřihujeme, lepíme a všemožně tvoříme, učíme se básničky, zpíváme písničky, tancujeme. Neoddělujeme činnosti na jednotlivé "kroužky", ale přirozeně je integrujeme do každodenního programu a navazujeme na právě probíraná témata.

V zimě jezdíme na 4-denní zimní tábor s možností lyžování do Jílového u Prahy, v červnu na 4-denní školku v přírodě do Křivoklátských lesů.

Rozvrh
Ceník
Ceník​

Celodenní docházka 8:00 - 17:00 (děti do 3 let 8:00 - 15:30)

5 dnů - 12 800 Kč / měsíc

4 dny - 11 800 Kč / měsíc

3 dny - 10 800 Kč / měsíc

Dopolední docházka 8:00 - 12:30 (pouze pro děti do 3 let)

5 dnů - 11 800 Kč / měsíc

4 dny - 10 800 Kč / měsíc

3 dny - 9 800 Kč / měsíc

​Školné se platí měsíčně, od září do června.

V létě je školka v provozu na bázi týdenních příměstských táborů pro děti od 3 let.

​Stravné (svačina-oběd-svačina) se platí zvlášť, cena je 120 Kč/den, případně 90 Kč / půlden. Při včasném odhlášení z docházky se strava za příslušné dny nezapočítává. Dodavatelem obědů je firma Ekolandia. Jídlo pro předškolní děti je připravováno z čerstvých surovin bez umělých dochucovadel. Vychází z tradice a regionálně dostupných surovin, jejichž dodavateli jsou místní zemědělci a farmáři. Nabízíme i vegetariánskou variantu a variantu po alergiky.

​Pro sourozence nabízíme slevu 10%.

​Předškolní klub je provozován spolkem, který je neziskovou organizací, veškeré jeho příjmy jdou tedy jen a pouze na provoz klubu. Klub není zařazen v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a nepobírá příspěvky na provoz.

Zápis

 

Zápis se provádí prostřednictvím přihlášky, kterou je třeba zaslat elektronicky na info@all4kids.fun. Přihlášky k zápisu na následující školní rok je možné zasílat kdykoli, zájemci jsou poté individuálně oslovováni při uvolnění místa.

 

Po potvrzení přijetí dítěte k docházce je rodiči podepsána podrobnější smlouva.

Doporučujeme seznámit se také s Provozním řádem.

zápis
bottom of page